Marinus Heijnes Stichting is een feit

In 2019 is de Marinus Heijnes Stichting opgericht. De doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd in de statuten:

het zicht houden op en het in stand houden van werken van kunstschilder Marinus Heijnes die leefde van 1888 tot 1963, het inventariseren en catalogiseren van kunstwerken van de kunstschilder, het tonen en promoten van het werk van de kunstschilder, het in bezit nemen en geven, in bruikleen nemen en geven of verhuren van werken van de kunstschilder het aanleggen van een collectie van werken die een representatief beeld geeft van het oeuvre van de kunstschilder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woorden.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verrijkingen en baten.

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 74552910

One Response to “Marinus Heijnes Stichting is een feit”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 7 MB.
You can upload: image, audio, document.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!