Waterlandschappen

Volgens de kunstschilder Marinus Heijnes
Veel werk is over het algemeen op locatie gemaakt, waarbij de schilder zich over het algemeen goed aan de feitelijke situatie heeft gehouden.