Stichting

Op 11 april 2019 is de Marinus Heijnes Stichting opgericht. De doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd in de statuten:

  • het zicht houden op en het in stand houden van werken van kunstschilder Marinus Heijnes die leefde van 1888 tot 1963,
  • het inventariseren en catalogiseren van kunstwerken van de kunstschilder,
  • het tonen en promoten van het werk van de kunstschilder,
  • het in bezit nemen en geven, in bruikleen nemen en geven of verhuren van werken van de kunstschilder het aanleggen van een collectie van werken die een representatief beeld geeft van het oeuvre van de kunstschilder
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verrijkingen en baten. Voor het doen van aankopen of restauraties kunnen ook (perpetuele) leningen worden aangetrokken.

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 74552910 met SBI code 94994 – Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.

Statutair bestuurders zijn Gert Wentzel (voorzitter) en Astrid Wentzel (secretaris/penningmeester)

De stichting is per mail bereikbaar op gert@marinusheijnes.nl. Het
adres van de stichting is Harderwijkerweg 39, 8071 EM Nunspeet. Telefoon +31(6)103 20284

Wil je informatie over Marinus Heijnes, heb je suggesties of wil je een werk tentoonstellen of gebruiken ter decoratie op bijvoorbeeld fotobehang, voel je vrij om contact met ons op te nemen en we kijken wat we voor je kunnen doen. 

Verantwoording gelden

Hieronder zijn de jaarstukken van de stichting in te zien en desgewenst te downloaden. 

2022

In 2022 hebben we weer succesvol de kunst van Heijnes onder de aandacht van het publiek kunnen brengen en zijn we met een verlies van 0,98 vrijwel uit de kosten. In 2021 was Van Toen Naar Nu al gestart in museum Oud Alkemade, in april 2022 konden we Virtuoze Kagerplassen openen die tot eind december 2022 heeft geduurd. De opening van deze tentoonstelling was goed bezocht en werd ook aangekondigd in een mooi artikel in het Leidsch Dagblad. Ook aanwezig was Stichting Promotie Kaag met de nieuwe Cava met schitterend Heijnes schilderij. Ter gelegenheid van de tentoonstelling hebben we een catalogus laten drukken, maar de verkoop daarvan viel wat tegen. Wel hebben we gedurende het jaar nog aardig wat andere boeken en kaarten kunnen verkopen. Heel goed bezocht was ook de Kollektiedag in november. Door de druk en verkoop van kalenders konden we financieel goed afsluiten dankzij de kwantumkorting van Albelli.

In 2022 is door de stichting ook geld besteed aan restauratie van schilderijen.  In 2022 gaat het om “Sloffige Grietje” uit 1923 en aan het in 2022 aangekochte schilderij 292. Het schilderij Winter aan de Kaag, dat in 2021 op kosten van de stichting is gerestaureerd, is in 2022 in langdurige bruikleen gegeven aan  Museum Oud Alkemade. Financiering van de restauraties en verwervingen gebeurt via perpetuele leningen en gaan dus niet uit de lopende exploitatie.

 

2021

Dit jaar zijn enkele boekjes en kaarten uit de voorraad verkocht. Daarnaast is in verband met de opening van tentoonstelling De Zee (Noordwijk) wat drukkosten gemaakt. In 2021 zijn 2 werken aan de collectie toegevoegd: De Zee en Sneeuwlandschap De Kaag. Deze werken zijn namens de stichting gerestaureerd en De Zee is voorzien van een nette lijst. Dit laatste schilderij is in langdurige bruikleen gegeven aan Museum Noordwijk. Het schilderij Sneeuwlandschap hangt in 2021 op de tentoonstelling “van toen naar nu” en zal daarna ook ter beschikbaar blijven aan dit museum. In 2021 is verder het schilderij Bloeiende Heide aangekocht, met als doel deze in regio Moergestel in een museum onder te brengen. De opbrengsten van de kaarten en boeken waren onvoldoende om de websitekosten te betalen, er is daardoor een verlies van € 114. 

cijfers 2021 MarinusHeijnes Stichting

2020

In 2020 hebben we éénmalig zogenaamde XXL boeken verkocht. schitterende boeken in groot formaat (30×30). Daarnaast zijn in 2020 ook nog enkele boeken en kaarten uit de voorraad gekocht. De inkomsten van alle verkopen minus verzendkosten waren netto € 273. In 2020 zijn de kosten van de website door familie Wentzel-Heijnes geschonken aan de stichting. Zodoende was er in 2020 een winst van € 321. De aankoop van het schilderij De Heide is PM opgenomen, het werk is helaas niet in goede conditie. 

balans en staat van baten en lasten 2020 MarinusHeijnes Stichting

Hieronder een overzicht van de werken van de stichting.

Collectie
zoek

 

 

error: Content is protected !!