Stichting

Op 11 april 2019 is de Marinus Heijnes Stichting opgericht. De doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd in de statuten:

  • het zicht houden op en het in stand houden van werken van kunstschilder Marinus Heijnes die leefde van 1888 tot 1963,
  • het inventariseren en catalogiseren van kunstwerken van de kunstschilder,
  • het tonen en promoten van het werk van de kunstschilder,
  • het in bezit nemen en geven, in bruikleen nemen en geven of verhuren van werken van de kunstschilder het aanleggen van een collectie van werken die een representatief beeld geeft van het oeuvre van de kunstschilder
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verrijkingen en baten.

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 74552910 met SBI code 94994 – Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.

Statutair bestuurders zijn Gert Wentzel (voorzitter) en Astrid Wentzel (secretaris/penningmeester)

De stichting is per mail bereikbaar op gert@marinusheijnes.nl. Het
adres van de stichting is Harderwijkerweg 39, 8071 EM Nunspeet. Telefoon 0341 257323

Hieronder een overzicht van de werken van de stichting.
Collectie
zoek

 

 

error: Content is protected !!