Stichting

Op 11 april 2019 is de Marinus Heijnes Stichting opgericht. De doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd in de statuten:

  • het zicht houden op en het in stand houden van werken van kunstschilder Marinus Heijnes die leefde van 1888 tot 1963,
  • het inventariseren en catalogiseren van kunstwerken van de kunstschilder,
  • het tonen en promoten van het werk van de kunstschilder,
  • het in bezit nemen en geven, in bruikleen nemen en geven of verhuren van werken van de kunstschilder het aanleggen van een collectie van werken die een representatief beeld geeft van het oeuvre van de kunstschilder
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verrijkingen en baten.

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 74552910 met SBI code 94994 – Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering.

Statutair bestuurders zijn Gert Wentzel (voorzitter) en Astrid Wentzel (secretaris/penningmeester)

De stichting is per mail bereikbaar op gert@marinusheijnes.nl. Het
adres van de stichting is Harderwijkerweg 39, 8071 EM Nunspeet. Telefoon 0341 257323

 

Verantwoording gelden

Hieronder zijn de jaarstukken van de stichting in te zien en desgewenst te downloaden. 

2021

Dit jaar zijn enkele boekjes en kaarten uit de voorraad verkocht. Daarnaast is in verband met de opening van tentoonstelling De Zee (Noordwijk) wat drukkosten gemaakt. In 2021 zijn 2 werken aan de collectie toegevoegd: De Zee en Sneeuwlandschap De Kaag. Deze werken zijn namens de stichting gerestaureerd en De Zee is voorzien van een nette lijst. Dit laatste schilderij is in langdurige bruikleen gegeven aan Museum Noordwijk. Het schilderij Sneeuwlandschap heeft in 2022 gehangen op de tentoonstelling “van toen naar nu” en zal ook ter beschikbaar blijven aan dit museum. In 2021 is verder het schilderij Bloeiende Heide aangekocht, met als doel deze in regio Moergestel in een museum onder te brengen. De opbrengsten van de kaarten en boeken waren onvoldoende om de websitekosten te betalen, er is daardoor een verlies van € 114. 

cijfers 2021 MarinusHeijnes Stichting

2020

In 2020 hebben we éénmalig zogenaamde XXL boeken verkocht. schitterende boeken in groot formaat (30×30). Daarnaast zijn in 2020 ook nog enkele boeken en kaarten uit de voorraad gekocht. De inkomsten van alle verkopen minus verzendkosten waren netto € 273. In 2020 zijn de kosten van de website door familie Wentzel-Heijnes geschonken aan de stichting. Zodoende was er in 2020 een winst van € 321. De aankoop van het schilderij De Heide is PM opgenomen, het werk is helaas niet in goede conditie. 

balans en staat van baten en lasten 2020 MarinusHeijnes Stichting

Hieronder een overzicht van de werken van de stichting.

Collectie
zoek

 

 

error: Content is protected !!